Det Norske Akademis Ordbok

fjellbjørkemåler

fjellbjørkemåler 
substantiv
VARIANTfjellbjerkemåler
BETYDNING OG BRUK
zoologi
 sommerfugl i familien målere med grønne larver som enkelte år kan snauspise fjellbjørk
 | vitenskapelig navn Epirrita autumnata
SITATER
  • det er særlig fjellbjerkemåleren som dominerer angrepet [på bjørkeskogen] i år, og det var også den som svermet så sterkt i fjor høst
     (Aftenposten Aften 22.07.1965/2)
  • tett i tett med fjellbjørkemåler på bjørkekvist
     (Aftenposten 20.05.2014/52)