Det Norske Akademis Ordbok

fiskeripolitikk

fiskeripolitikk 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
politikk som gjelder fiske og fiskeri
SITATER
  • regjeringens fiskeripolitikk var blitt trukket opp i en erklæring av 26. september 1974
     (Knut Frydenlund Lille land – hva nå? 54 1982)
  • EF [forandret] den felles fiskeripolitikken og fordelte kvoter i «fellesskapets» farvann
     (Anne Enger Lahnstein Grønn dame, rød klut 216 2001)
  • EUs fiskeripolitikk [er] i utvikling, og sannsynligvis mot det bedre, fordi man har innsett at fiskeripolitikken har vært ganske katastrofal
     (Morten Andreas Strøksnes Hva skjer i Nord-Norge? 230 2006)