Det Norske Akademis Ordbok

fiskerinasjon

fiskerinasjon 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
nasjon som driver fiske som næringsvei
 | jf. fiskeri
SITATER
  • den lederstilling Norge skulle hatt som fiskerinasjon innenfor EF har Danmark fått
     (Morgenbladet 1974/93/6/1)
  • Norge som den eneste store fiskerinasjon i Europa avsto fra en omlegging til trålfiske
     (Odd-Bjørn Fure Mellomkrigstid 16 1996)
  • Norge som olje- og fiskerinasjon
     (Ingrid Berglund Lykkeformelen 153 2007)