Det Norske Akademis Ordbok

fiskerbonde

fiskerbonde 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
person som har både fiske og jordbruk som levevei
SITATER
  • fiskere og fiskerbønder
  • en konsekvens av at det meste av grunnrenten gikk til mellomleddene, var at fiskerbøndene ikke hadde særlig interesse av å investere i mer kapasitet og ny teknologi
     (Ottar Brox Kan bygdenæringene bli lønnsomme? 77 1989)
  • samiske fiskerbønder
     (Lars Ivar Hansen og Bjørnar Olsen Samenes historie fram til 1750 195 2004)
  • de drev som fiskerbønder under særdeles små og fattigslige forhold, med dårlige boliger i isolerte fjordarmer
     (Morten Andreas Strøksnes Hva skjer i Nord-Norge? 89 2006)