Det Norske Akademis Ordbok

fiskeperspektiv

fiskeperspektiv 
substantiv
ETYMOLOGI
etter mønster av fugleperspektiv
BETYDNING OG BRUK
utsikt (mot noe) nedenfra og oppover (slik en fisk ser opp mot land)
SITATER
  • noen har sett sol og måne i fiskeperspektiv og intet siden –
     (Finn Strømsted og Per Dagar Målen 59 1977)
  • i flere av filmene ses faktisk personene av og til i fiskeperspektiv, da de blir fotografert fra under vannflaten
     (filmweb.no 22.12.2002)