Det Norske Akademis Ordbok

fisjon

fisjon 
substantiv
BØYNINGen; fisjonen, fisjoner
UTTALE[fiʃo:´n]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin fissio (genitiv fissionis), verbalsubstantiv til findere 'spalte'
BETYDNING OG BRUK
fysikk, kjemi
 spaltning av atomkjerne i to omtrent like tunge deler (motsatt fusjon)
SITATER
  • kløvingen av uranatomet, fisjonen, førte til atombomben
     (Olaf Devik Blant fiskere, forskere og andre folk 137 1971)
  • vår lille forskergruppe [på Kjeller] er særlig interessert i fisjon, altså spaltning av atomkjerner
     (Arbeiderbladet 1962/77/3/4)
oppsplitting av selskap
SITAT
  • efter delingen, eller fisjonen, foreslås det at nye investorer skal bli tilbudt å tegne aksjer i NCL A/S ved en eller flere aksjeutvidelser
     (Aftenposten 21.02.1984/31)