Det Norske Akademis Ordbok

finansmann

finansmann 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
økonomi
 ledende person innen finansnæringen
; person som er dyktig i pengesaker
SITATER
 • han var finansmand
   (Kristian Elster d.y. Av Skyggernes Slegt 143 1919)
 • Credit Lyonnais hadde … sendt en av sine direktører til det store stevne, den bekjente finansmann Aristide Cabot
   (Øvre Richter Frich Gullåren (1936) 8)
 • i nærheten sitter en velfød dansk finansmand og hans ikke mindre velfødde frue
   (A-magasinet 20.01.1927/20)
   | fra artikkelen «Moulin Rouge!»
 • et land, hvor finansmennene bruker nasjonalinntekten til å opjobbe gamle verdier, istedenfor å grunnlegge nye
   (Erling Winsnes Strandhugg 5 1928)
 • hennes makeløse evne til å gjøre folk, særlig finansmenn, interesserte
   (Jan Kjærstad Kongen av Europa 285 2005)