Det Norske Akademis Ordbok

final

Likt stavede oppslagsord
final 
substantiv
BØYNINGen; finalen, finaler
UTTALE[fina:´l]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
til fransk final (adjektiv) 'endelig, avsluttende'; jf. final, finale og final
BETYDNING OG BRUK
språkvitenskap
 siste (utlydende) lyd eller stavelse i et ord eller siste ord i setning (eller ordgruppe)