Det Norske Akademis Ordbok

filmteoretisk

filmteoretisk 
adjektiv
BETYDNING OG BRUK
som gjelder filmteori
 | jf. teoretisk
SITAT
  • [kunstfilmen] Blow Up … har filmteoretiske konsekvenser det kan være vanskelig å se rekkevidden av
     (Oddvar Foss Antonioni 11 1972)