Det Norske Akademis Ordbok

filmkassett

filmkassett 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
kassett til eller med film(opptak)
SITAT
  • viktige filmer … kan bli tilgjengelige på bånd eller i film-kasett – til undervisning og hjemmebruk
     (Leif Longum Å lese skuespill 161 1976)