Det Norske Akademis Ordbok

fibrinolyse

fibrinolyse 
substantiv
UTTALE[fibrinoly:`sə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av fibrino-, til fibrin, og -lyse
BETYDNING OG BRUK
fysiologi
 øket nedbrytning av fibrin og fibrinogen under påvirkning av enzymet plasmin
SITAT
  • alteplase er et glukoprotein som bindes til fibrin og aktiveres, noe som igjen resulterer i at plasminogen omdannes til plasmin og gir økt fibrinolyse
     (Tidsskrift for Den norske lægeforening 24.08.2006)