Det Norske Akademis Ordbok

festmarsj

festmarsj 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
marsj komponert for å spilles ved festlig seremoni eller opptog