Det Norske Akademis Ordbok

fester

fester 
substantiv
BØYNINGen; festeren, festere
UTTALE[fe`stər]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av feste med suffikset -er
BETYDNING OG BRUK
person som har en (jord)eiendom eller tomt i feste
 | jf. arvefester
SITATER
 • kongsbønderne [på Færøerne] som sitter på kronens jord som festere
   (A.W. Brøgger Gamle emigranter 78 1928)
 • godsenes stavnsbundne festere, de såkalte koloner
   (A. Ræder Julian den frafalne 173 1932)
 • informasjonsskriv til festere av hyttetomt
   (statsbygg.no 24.06.2010)
 • festerne betaler eiendomsskatt, vann og kloakk og alle utgifter til utbedring
   (agderposten.no 27.10.2012)