Det Norske Akademis Ordbok

ferskvannsørret

ferskvannsørret 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
zoologi
 ørret som hele livet oppholder seg i ferskvann
 | til forskjell fra sjøørret
SITAT
  • kvikksølvkonsentrasjonen i Randsfjorden kan gjøre at Statens næringsmiddeltilsyn kommer med nye kostholdsråd for ferskvannsørret over hele landet
     (Aftenposten 10.02.2000/4)