Det Norske Akademis Ordbok

feriehjem

feriehjem 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
sted som noen har som midlertidig hjem i en ferie, i feriene
SITAT
  • [kolonihager] er gått over fra grønnsakarealer med et lysthus til reine feriehjem med sommerbolig, frukttrær og blomster
     (Oslo byleksikon 117 1938)
forenings, bedrifts feriested for medlemmene, de ansatte e.l. og deres familier
SITATER
  • [Malmøya] tilhører Treschow-Fritzøe som tidligere hadde øya til jaktpark, men nå har lagt ut eiendommen til feriehjem for bedriften
     (Oslo-fjorden II 108–109 1954)
  • Norsk Folke Ferie samarbeider med de mange fagforbund og enkelte fagforeninger som har skaffet seg sine egne feriehjem
     (Edvard Bull Norsk fagbevegelse (1968) 69)