Det Norske Akademis Ordbok

fadderbarn

fadderbarn 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
kirkevesen
 den man er fadder til
barn som man hjelper, veileder eller på annen måte har et spesielt ansvar for (f.eks. ved å betale et fast beløp til en humanitær organisasjon)
SITATER
  • Deaf Aid har i alt 115 norskstøttede døve fadderbarn over hele Kenya
     (vg.no 05.01.2008)
  • når de nye elevene raskt etablerer kontakt på tvers av klassetrinn, blir det mindre grobunn for mobbing. Hvilken fadder vil vel tillate at noen forsøker å mobbe hans eller hennes fadderbarn?
     (Kathrine Wegge Skolestartboka LBK 2010)
  • å bli faddere er noe hele klassen har gledet seg til veldig lenge, og kanskje helt siden vi selv var fadderbarn
     (Iben Akerlie Lars er lol 10 2016)