Det Norske Akademis Ordbok

førtiendedel

førtiendedel 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd førtiende
BETYDNING OG BRUK
(en)hver av førti like deler som en helhet kan deles i
 | 1/40