Det Norske Akademis Ordbok

førtiende

førtiende 
adjektiv (ordenstall); tradisjonelt: numeral, tallord
UTTALE[fø´rtiənə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av førti
BETYDNING OG BRUK
ordenstall til førti
SITAT
  • for førtiende eller femtiende gang
     (Finn Skårderud Uro LBK 1998)