Det Norske Akademis Ordbok

førstestatsråd

førstestatsråd 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
om norske forhold 1861–1873
 statsråd som var leder av den norske regjeringen i Kristiania når statsministeren sammen med en statsrådsavdeling oppholdt seg hos kongen i Stockholm
SITAT