Det Norske Akademis Ordbok

førstesidestoff

førstesidestoff 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
nyhetsstoff som får plass på førsteside
SITATER
  • for norske forhandlere [må det] være pinlig at fortrolige opplysninger blir førstesidestoff i dagspressen i Norge
     (Stavanger Aftenblad 1971/51/2/4)
  • skriv pent om en skurk, hvis det tjener avisen, ødelegg et menneske for alltid hvis det er førstesidestoff
     (Vigdis Stokkelien Vi 61 1976)