Det Norske Akademis Ordbok

førsterett

førsterett 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
SITATER
  • Henry Kahnweiler … eier førsteretten til Picassos bilder
     (Erna Holmboe Bang Franske profiler 108 1968)
  • [han] tviholdt på at han hadde førsteretten på bordet
     (Axel Jensen Line 28 1959)