Det Norske Akademis Ordbok

førstemaskinist

førstemaskinist 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
sjøfart
 ansvarshavende maskinist på skip