Det Norske Akademis Ordbok

førstelinjesupport

førstelinjesupport 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd support
BETYDNING OG BRUK
SITAT
  • Sykehuspartner tar hånd om all førstelinjesupport via sin helpdesk med en direkte kobling til spesialister i de sakene hvor teknikerne ikke kan løse problemet selv
     (NTBtekst 18.03.2014)