Det Norske Akademis Ordbok

førstegenerasjon

førstegenerasjon 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
første slektsledd, generasjon i slekter (eller arter) som har etablert seg i et nytt land, miljø e.l.
 | til forskjell fra annengenerasjon
SITATER
 • på grøftet myr er ofte en førstegenerasjon bjerk av uvurderlig nytte
   (M. Rolsted og Ivar Ruden Gårdsskogbruket 14 1942)
 • et av de særegne kjennetegn ved våre forfedre av førstegenerasjonene på det gamle Island var at de hadde et imponerende lovverk
   (Stjørdalens Blad 25.08.1977/3)
 • blant førstegenerasjonen muslimske innvandrere i Norge var ikke utdanningsnivået spesielt høyt
   (Kari Vogt Kommet for å bli 198 1995)
overført
 gruppe individer som er født noenlunde samtidig og som kjennetegnes ved visse fellestrekk, f.eks. utføring av en særlig aktivitet eller profesjon
 | til forskjell fra annengenerasjon
SITATER
 • den [nye slekt] var en førstegeneration av nye kræfter
   (Kristian Elster d.y. Av Skyggernes Slegt 181 1919)
 • vi er kommet over i en ny fase av utviklingen i arbeiderrørsla. … Også den ting at førstegenerasjonen i bevegelsen er gått ut av det politiske virke markerer på sitt vis denne utviklingen
   (Rjukan Arbeiderblad 17.11.1939/4)
 • førstegenerasjonen av reformatorer har … overhodet ikke etterlatt tydelige litterære spor
   (Norges kulturhistorie 3 254 Kjell Heggelund 1980)
   | jf. reformator
 • norsk new waves første- og andregenerasjon
   (Morten Jørgensen Sennepslegionen 224 1987)
 • [han] tilhører førstegenerasjonen av danske settlere
   (Espen Haavardsholm Mannen fra Jante 165 1988)
 • i Algerie var det i denne førstegenerasjonen av arabiserte ungdommer at det islamistiske budskapet for alvor slo rot mot slutten av 80-tallet
   (Kari Vogt Islams hus 241 1993)
overført
 produkt, frembringelse e.l. som inngår i første generasjon
 | til forskjell fra annengenerasjon
SITAT
 • til nu er 25 mill. [kule]lagerenheter av første-generasjon bygget inn i personbiler
   (Teknisk Ukeblad 1972/21/4/1)