Det Norske Akademis Ordbok

førstegangsfødende

førstegangsfødende 
adjektiv
ETYMOLOGI
annet ledd presens partisipp av føde
BETYDNING OG BRUK
om kvinne, særlig brukt substantivert
 som føder for første gang
 | jf. førstegangs
EKSEMPEL
  • svangerskapskurs for førstegangsfødende
SITATER
  • førstegangsfødende …? Resepsjonisten så ikke opp. – Nei. Vi har et barn fra før
     (Knut Faldbakken Uår. Aftenlandet 143 1974)
  • vanligvis setter melken inn for alvor 3. dag hos førstegangsfødende, litt tidligere hos flergangsfødende
     (Gro Nylander Mamma for første gang 35 1999)
  • i Norge har gjennomsnittsalderen til førstegangsfødende økt fra 25,2 år i perioden 1986–90 til litt over 28 år i løpet av de siste 5–10 årene
     (Tore Henriksen I mors liv LBK 2010)