Det Norske Akademis Ordbok

førstedagsstempel

førstedagsstempel 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
postvesen
 spesielt stempel som frimerke blir stemplet med på utgivelsesdagen
 | jf. førstedagsbrev
SITAT
  • et brev med førstedagsstempel
     (Aase Foss Abrahamsen Petter Ulvunge 9 1978)