Det Norske Akademis Ordbok

førskolelærer

førskolelærer 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
fra 1971 til 2014
 | jf. førskole
SITATER
 • endringen av yrkestittel fra barnehagelærer til førskolelærer
   (Dagbladet 1970/148/16/1)
 • førskolelærerne slutter i private barnehager
   (Moss Avis 29.09.2014/5)
 • ordbruk som mannlig førskolelærer og mannlig sykepleier bidrar til å eksotisere menn som har valgt å arbeide som førskolelærere eller sykepleiere
   (Helene Uri Hvem sa hva? 315 2018)
 • fra 1971 til 2014 var førskolelærer navnet på den profesjonen som i dag heter barnehagelærer
   (snl.no 18.07.2022)