Det Norske Akademis Ordbok

førskolebarn

førskolebarn 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
barn i førskolealder
SITATER
  • i Akershus er ca. 1,5 prosent av førskolebarn i daginstitusjoner
     (Østlandets Blad 1969/47/6/2)
  • seksåringen din befinner seg i en overgangsfase mellom å være førskolebarn og skolebarn
     (Kathrine Wegge Skolestartboka LBK 2010)