Det Norske Akademis Ordbok

føre

Likt stavede oppslagsord
føre 
substantiv
UTTALE[fø:`rə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt fǿri 'omstendighet'
BETYDNING OG BRUK
veis (større eller mindre) farbarhet (som varierer med årstiden)
EKSEMPLER
  • det var et forferdelig føre på veiene etter snøværet
  • falle på det glatte føret
SITATER
farbarhet på snø (for ski, slede, kjelke e.l.)
 | jf. skiføre, snøføre
EKSEMPEL
  • lett, tungt føre
SITATER