Det Norske Akademis Ordbok

føleri

føleri 
substantiv
BØYNINGet; føleriet, følerier
UTTALE[fø:`ləri]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av føle med suffikset -eri
BETYDNING OG BRUK
nedsettende
 det å utelukkende la seg styre av følelser
; overdreven følsomhet
; sentimentalitet
EKSEMPLER
 • sentimentalt, pompøst føleri
 • teksten var overlesset av føleri
SITATER
 • hun ejede ikke noget af det ungpigeagtige føleri
   (Thomas Krag Ada Wilde 60 1896)
 • fruentimmeraktig føleri
   (Nini Roll Anker Huset i Søgaten 163 1923)
 • [religioner] basert på ekstase og føleri
   (Stein Ståle Åndemasken 44 1943)
 • en unnskyldning for intellektuell latskap, språkblomster og fortellermessig føleri
   (Tove Nilsen Skrivefest LBK 2005)
 • jeg holder ikke ut de kvinnelige, runde metaforene. Det er føleri. De handler ikke om virkeligheten!
   (Kristine Næss Stridig LBK 2004)