Det Norske Akademis Ordbok

følelsessak

følelsessak 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
sak, anliggende som avgjøres mer på grunnlag av følelser enn fornuft eller kunnskap
EKSEMPEL
  • for ham var religion bare en følelsessak
SITATER
  • fordi Paul Verlaine var et følelsesmenneske, maatte en virkelig sindsforandring hos ham først og fremst bli en følelsessak
     (Lorentz Eckhoff Paul Verlaine og symbolismen 86 1923)
  • det er ikke nogen opfatning, som er basert paa videnskabelige undersøkelser. Det er en følelsessak
     (Øvre Richter Frich Slangeblomsten fra Magdala 20 1927)
  • et problem for oss buekorpsentusiaster er at buekorps er litt av en følelsessak som derfor er vanskelig å forklare til dem som ikke har marsjert i rekkene
     (Bergens Tidende 20.01.2012)