Det Norske Akademis Ordbok

følelsesmenneske

følelsesmenneske 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
menneske som er preget av et sterkt følelsesliv
 | til forskjell fra forstandsmenneske
SITATER
  • fordi Paul Verlaine var et følelsesmenneske, maatte en virkelig sindsforandring hos ham først og fremst bli en følelsessak
     (Lorentz Eckhoff Paul Verlaine og symbolismen 86 1923)
  • følelsesmenneskene [tiltales] av melodien, de intellektuelle av harmoni og form, de aktive av rytmen
     (Børre Qvamme Musikk 8 1944)
  • vennene beskriver henne som et følelsesmenneske, fra null til hundre på kun kort tid
     (Nordlys 16.01.1999/10)