Det Norske Akademis Ordbok

følelsesbetont

følelsesbetont 
adjektiv
VARIANTfølelsesbetonet
ETYMOLOGI
annet ledd perfektum partisipp av betone
BETYDNING OG BRUK
om ytring, handling
 som er preget av følelser
SITAT
  • åpenbart revet med av sin egen retorikk viste han sitt følelsesbetonte og snevre syn på politikken
     (Oddvar Høidal Quisling 97 1988)