Det Norske Akademis Ordbok

fødselsvitenskap

fødselsvitenskap 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
medisin
 læren om fødselshjelp, graviditetens, fødselens og barseltidens fysiologi og sykdommer og behandlingen av disse
SITAT