Det Norske Akademis Ordbok

fødselsunderskudd

fødselsunderskudd 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
underskudd i antall fødsler sammenlignet med antall dødsfall (i et visst tidsrom)