Det Norske Akademis Ordbok

fødselsskade

fødselsskade 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
skade som barnet får under fødselen
SITAT
  • med fødselsskade mener vi en skade barnet pådrar seg under fødselen, enten fødselshjelpen har vært korrekt utført eller ikke
     (Tore Henriksen I mors liv LBK 2010)
skade som den fødende kvinnen får under fødselen
SITAT
  • kvinner som får mén av fødselsskader i underlivet, kan dessuten oppleve at dette ødelegger eller forstyrrer seksuallivet lenge etterpå
     (Tore Henriksen I mors liv LBK 2010)