Det Norske Akademis Ordbok

fødselsprosent

fødselsprosent 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
fødselsrate regnet i prosent
veterinærfag
 forholdet mellom hvor mange hunndyr som blir bedekket og hvor mange dyr som blir født, regnet i prosent