Det Norske Akademis Ordbok

fødselspermisjon

fødselspermisjon 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
arbeidsliv, administrasjon
 permisjon som mor har rett til umiddelbart etter (og umiddelbart før) fødselen
foreldrepermisjon i forbindelse med fødsel (inkludert mors fødselspermisjon)
SITAT
  • kvinnene bærer fortsatt den største byrden i forbindelse med fødselspermisjon og omsorg
     (NTBtekst 12.04.2013)