Det Norske Akademis Ordbok

fødselshyppighet

fødselshyppighet 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
SITAT
  • fødselshyppigheten varierer over tid fra område til område i verden
     (Aftenposten 30.09.2014/14)