Det Norske Akademis Ordbok

fødselshjelper

fødselshjelper 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd hjelper
BETYDNING OG BRUK
person (især lege eller jordmor) som assisterer under fødsel
SITATER
 • [legen] var en bekjendt fødselshjælper
   (Peter Egge Lænken 205 1908)
 • send [den fødende] til gården mot vest … for der fins en god fødselshjelper
   (Toril Brekke Gullrush LBK 2008)
 • en fødsel [kan] for fødselshjelperen virke lite traumatisk, mens paret opplevde den som forferdelig
   (Tore Henriksen I mors liv LBK 2010)
overført
 person som bidrar til å virkeliggjøre en plan, intensjon e.l.
SITATER
 • Elvis trengte Phillips som musikalsk fødselshjelper og Parker som brekkstang i bransjen
   (Kjetil Rolness Elvis Presley 30 1998)
 • Fanny var en av fødselshjelperne for Wiens «Gesellschaft für Musikfreunde»
   (Elsbeth Wessel Wien 189 1999)
 • Malthus har med rette vært framholdt som en sentral fødselshjelper for Darwins evolusjonsteori
   (Dag O. Hessen Carl von Linné LBK 2000)
 • sosialarbeideren skal være en slags fødselshjelper som skal få brukeren i gang med sin egen hjelpeprosess, det som kalles hjelp til selvhjelp
   (Irene Levin Hva er sosialt arbeid (2021) 107)
zoologi