Det Norske Akademis Ordbok

fødselsdato

fødselsdato 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
(registrert) dato for ens fødsel
EKSEMPLER
  • oppgi fødselsdato
  • fødselsdato og personnummer
SITATER
  • de mosaiske trossamfunnene i Oslo og Trondheim [fikk] beskjed om å utarbeide lister over medlemmene med navn, fødselsdato, yrke og adresse
     (Espen Søbye Kathe, alltid vært i Norge LBK 2003)
  • da skriver jeg min fødselsdato. Fjerde mars nittenseksogsytti
     (Elisabeth Botterli et al. Madonna-gåten LBK 2005)