Det Norske Akademis Ordbok

fødselsbegrensning

fødselsbegrensning 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
begrensning av antall fødsler
SITAT
  • sterilisering er den viktigste formen for fødselsbegrensning, viser tall fra FN
     (NTBtekst 07.08.1991)