Det Norske Akademis Ordbok

fødestol

fødestol 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd føde (verb)
BETYDNING OG BRUK
spesialkonstruert stol for fødsel
 | jf. fødekrakk