Det Norske Akademis Ordbok

føderalisme

føderalisme 
substantiv
BØYNINGen; føderalismen
UTTALE[fødərali´smə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av føderal med suffikset -isme; jf. fransk fédéralisme, engelsk federalism
BETYDNING OG BRUK
politikk
 (ideologisk retning, bevegelse som støtter) forbundsstatssystem, føderasjon (til forskjell fra en sterk sentralstat)
SITAT
  • de russiske lederne … har tatt til orde for en meget vidtgående føderalisme [i Ukraina], helt på randen av en deling av landet
     (Aftenposten 30.05.2014/3)
politikk, især om europeiske forhold
 (ideologisk retning, bevegelse som støtter) integrasjon og sterkere sentralmakt innenfor et statsforbund
EKSEMPEL
  • mer føderalisme og mer makt til Brussel