Det Norske Akademis Ordbok

føderådskontrakt

føderådskontrakt 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd føderåd
BETYDNING OG BRUK
om eldre forhold
 kontrakt om avtalte (faste, livslange) ytelser (naturalia, husvære) fra ny til gammel eier av gård
; kontrakt til føderådsfolk
; kårkontrakt