Det Norske Akademis Ordbok

fødeavdeling

fødeavdeling 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd føde
BETYDNING OG BRUK
sykehusavdeling som håndterer fødsler
SITATER
 • fra i dag innføres vaskeplikt efter disseksjonen, før noen begir seg til fødeavdelingen
   (Jens Bjørneboe Semmelweis 31 1968)
 • [hun] kunne flyttes inn på den overfylte fødeavdelingen
   (Knut Faldbakken Uår. Aftenlandet 81 1974)
administrasjon
 fødeinstitusjon med minst 400–500 fødsler pr. år, vaktberedskap av fødsels- og anestesilege, nødvendig jordmor- og operasjonsstuebemanning og tilknyttet barnelege
 | til forskjell fra fødestue, kvinneklinikk
SITATER
 • vinteren og våren 2003 kom en rekke faglige utredninger i Helse Nord, der konklusjonene var redusert kirurgisk akuttberedskap og/eller omlegging fra fødeavdelinger til fødestuer ved de fleste lokalsykehusene i Nordland
   (Rødt! 2006 LBK)
 • med unntak av et lite antall hjemmefødsler, finner alle fødsler sted på fødestuer, fødeavdelinger og kvinneklinikker
   (St.meld. nr. 12 (2008–2009) 9)
landbruk
 avdelt rom i større grisehus med plass for purker som skal få unger