Det Norske Akademis Ordbok

færrest

færrest
BETYDNING OG BRUK
superlativ av