Det Norske Akademis Ordbok

bruddbelastning

bruddbelastning 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
teknikk
 trykk som skal til for å forårsake brudd i et materiale