Det Norske Akademis Ordbok

brevsjekk

brevsjekk 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
økonomi
 sjekk og brev med spesifisering av beløpet trykt på samme dokument som kan deles ved en perforert linje