Det Norske Akademis Ordbok

blyrøyk

blyrøyk 
substantiv
VARIANTblyrøk
BETYDNING OG BRUK
teknikk
 giftig damp som fremkommer ved oppvarming av bly